Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter vGK Assen e.o. ‘Oase’ 01-07-2020

Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.  Deze zijn hier te vinden.  

1 Kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten

1.1.  Gebruiksplan

 1. Binnenkomst en verlaten van het kerkgebouw: de hoofdingang van de MaasStee wordt gebruikt voor binnenkomst, de uitgang is bij de biljarttafels. Een gastheer of -vrouw zorgt dat mensen met gepaste afstand van elkaar het gebouw en de kerkzaal binnenkomen en verlaten en er geen filevorming bij de kapstokken ontstaat.

Er zijn looplijnen aangegeven op de grond. Bij de ingang staan de belangrijkste regels aangegeven; deze worden ook via het mededelingenblad en de website bekend gemaakt.

Bij de ingang van het gebouw en bij het toilet staan desinfecterende middelen.

 1. Placering: De stoelen staan op 1,5 m afstand van elkaar. Voor echtparen en gezinnen met thuiswonende kinderen staan de stoelen dichter bij elkaar, met 1,5 m afstand tot de andere stoelen. Er is een looppad langs de schuifwand, zodat de voorgeschreven afstand in acht wordt genomen. De kerkgangers vullen de rijen vanaf de vaste wand, zodat men elkaar niet hoeft te passeren. Er is dus geen volledig vrije keuze van zitplaatsen.
 2. Maximaal aantal toelaatbare aanwezigen. In de kerkzaal kunnen maximaal 45 personen plaatsnemen. Door het openen van de schuifwand is een groter aantal mogelijk; dit in overleg met het beheer van de MaasStee.
 3. Voorgangers en andere personen die een rol in de eredienst vervullen: Predikanten, lectores, organist en kerkenraadsleden nemen ook de 1,5m regel in acht. De ouderling van dienst geeft niet de ambtelijke hand. De afkondigingen en de Schriftlezingen worden niet vanaf de kansel gedaan, maar met een andere microfoon bij de tafel of de lezenaar.
 4. Hygiëne en veiligheid: De kerkzaal wordt voor gebruik ontsmet en na afloop door de kerkenraad opgeruimd. De overige ruimten van de MaasStee worden regulier schoongemaakt en voor ieder gebruik ontsmet door de gebruikers.

 

1.2. Viering van sacramenten, bijzondere kerkdiensten

Voorlopig worden de sacramenten niet gevierd en vinden er geen bevestigingen plaats. Rouwdiensten worden gewoonlijk niet in de MaasStee gehouden. De aanwijzingen van de uitvaartleider worden gevolgd; condoleances worden niet fysiek geuit.

 

1.3. Andere praktische aspecten rondom de kerkdienst

 1. Muzikale medewerking aan een kerkdienst: Ook de organist houdt rekening met de 1,5m regel en andere RIVM-voorschriften.
 2. De gemeentezang: Deze vindt plaats op gepaste afstand van elkaar. Er zijn onderzoeken gaande over het gevolg van zingen voor de verspreiding van het virus; de uitslag hiervan is nog niet duidelijk. Daarom wordt er voorlopig geen gebruik gemaakt van de beamer; de kerkgangers krijgen een geprinte orde van dienst. Hierdoor kijken mensen tijdens het zingen niet omhoog maar naar beneden, naar hun papier. Wanneer zij dit papier tussen hun gezicht en de mensen voor hen houden, is dit vermoedelijk een afdoende barrière. De zaal is hoog en wordt goed geventileerd, terwijl er ingetogen wordt gezongen, zodat er volgens de laatste inzichten een minimaal risico van besmetting door middel van de kerkzang is.
 3. Collecten. Met ingang van zondag 9 augustus 2020 zal er alleen na afloop van de dienst bij de uitgang worden gecollecteerd, dit met behulp van een collecteschaal. Daarnaast blijft de de mogelijkheid bestaan om collectebijdragen via de bank over te maken.
 4. Koffiedrinken en ontmoeting. Voorlopig wordt er na afloop van de kerkdienst niet gezamenlijk koffie gedronken. Ook worden de nabesprekingen opgeschort. De leestafel wordt voorlopig niet neergezet.
 5. Kinderopvang, kindernevendienst en kinderclub. Voorlopig worden de kinderopvang en de kindernevendienst opgeschort. De kinderclub zal op zondag 5-7 worden hervat in een aparte zaal met een eigen in- en uitgang voor de leiding en aanwezige kinderen. Deze zal alleen hiervoor worden gebruikt. Op deze activiteit zijn verder dezelfde eerder genoemde RIVM-richtlijnen van toepassing.

 

1.4. Kerkelijke bijeenkomsten

 1. Kerkenraadsvergaderingen: Deze worden bij een kerkenraadslid thuis en volgens de RIVM-voorschriften, gehouden.
 2. Catechese: Voorlopig is er geen catechisatie.
 3. Bijbelkringen: Voorlopig worden deze bijeenkomsten opgeschort.
 4. Gebedskring: Deze kleine groep (max. 4 personen) ontmoet elkaar bij een gemeentelid thuis, volgens de richtlijnen van het RIVM.
 5. 60+-ochtenden: Deze activiteit wordt voorlopig opgeschort.

 

 1. Pastoraat en bezoekwerk

De richtlijnen van het RIVM worden in acht genomen, waarbij bezoeken van kerkenraadsleden alleen na wederzijds overleg en wederzijdse toestemming worden afgelegd. Eventueel worden bezoeken vervangen door gesprekken per telefoon, door brief, email of andere digitale communicatie.

Aangezien de predikant is aangemerkt als iemand met een cruciaal beroep, zal zij zo nodig, en met instemming van de betrokkenen, voorzien van de nodige beschermende hulpmiddelen, ook stervenden en ernstig zieken bezoeken.  

 

 1. Jeugdwerk

Zie bij 1.3.5 en 1.4.2.

 

 1. Diaconaal werk

Het ‘Samen Eten’ met en in de Maranathakerk wordt pas hervat wanneer dit met instemming van beide kerkenraden en volgens de richtlijnen voor de horeca kan worden gedaan.

Wanneer de leden van ‘Enjoy!’ het verantwoord achten gaat deze diaconale buiten-activiteit weer van start, met inachtneming van de RIVM- richtlijnen.