Onze kerkdiensten

De vGK Assen e.o. ‘Oase’ is een kleine gemeente die in een grote zaal haar kerkdiensten houdt. Daarom konden de diensten binnen de door de overheid voorgeschreven maatregelen tot en met 22 maart gewoon doorgaan. Wie niet in orde was of liever nog wat meer afstand van anderen hield bleef thuis. Via het internet konden zij de diensten toch meemaken; enkele hiervan zijn nog te beluisteren.

Inmiddels heeft de overheid de maatregelen moeten aanscherpen. Voorlopig kunnen er geen gewone kerkdiensten meer worden gehouden. Daarom heeft de kerkenraad besloten om diensten zonder gemeente, maar met organist, op te nemen. Deze diensten zijn vanaf ongeveer 10.30 uur op de betreffende zondag via deze link te beluisteren.
Wanneer u zo’n dienst met ons wilt meevieren wensen wij u van harte een gezegende dienst toe. U kunt naar aanleiding van de dienst contact met ons opnemen.

Wilt u deelnemen aan de collecte? Dat kan via dit rekeningnummer, onder vermelding van het doel.

Wij bidden u de nabijheid en zegen van de Opgestane Here toe in uw persoonlijke situatie.

De kerkenraad van de vGK Assen e.o. ‘Oase’