MaasStee_foto_2

Corona-protocol kerkelijk leven vGK Oase

Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.  Deze zijn hier te vinden.   1 Kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten 1.1.  Gebruiksplan Binnenkomst en verlaten van het kerkgebouw: de hoofdingang van de MaasStee wordt gebruikt voor binnenkomst, de uitgang is bij de biljarttafels. Een[…]