Cursus “Basics van de Bijbel”

Cursus “Basics van de Bijbel”!

Na de cursussen over het Oude en het Nieuwe Testament gaat in het nieuwe seizoen een nieuwe cursus van start: Basics van de Bijbel. Dit is de titel van een boekje, geschreven door Ds Jasper Klapwijk, die ook de boekjes over het OT en NT heeft geschreven. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen: schepping, wat ging er mis, wie is Jezus?, de Heilige Geest, genade en geloof, christelijk leven, contact met God….  Kortom: de basis van het evangelie, per onderwerp behandeld.

De cursus heeft dezelfde opzet: het is een cursus, geen gesprekskring. Er is ruimte voor inbreng van de cursisten, maar de nadruk ligt op het overbrengen van kennis. Van de cursisten wordt verwacht dat ze de aangegeven Bijbelgedeelten thuis doorlezen en het hoofdstuk voorbereiden. Aan de hand van een PowerPointpresentatie vertelt de cursusleider over het onderwerp en geeft verdieping. Deze presentatie is na afloop van de cursusavond te downloden via de website van de vGKN.

In Assen wordt deze cursus gezamenlijk gegeven door Ds E. Leeftink van de GKV Assen-Peelo en Ds A. van Harten-Tip van de vGK Assen e.o. ‘Oase’. De cursus bestaat uit 10 avonden met een reserve-avond, van 20.00 tot 21.45 uur in ‘Het Noorderlicht’,  Scharmbarg 37 in Assen-Peelo. De data zijn: 3 en 17 oktober, 7 en 21 november; 12 december 2017; 16 en 30 januari, 13 en 27 februari, 13 maart 2018, 27 maart (reservedatum) 2018.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij Ds van Harten-Tip via email: predikant@vgk-assen.nl (of: 0592-412814).

Graag tot ziens,

Ds E. Leeftink en Ds A. van Harten – Tip