De ‘Gewone Catechismus’ op 14 zondagmiddagen

In het seizoen 2021-2022 willen we graag, Deo Volente, 1x in de drie weken een ‘leerhuismiddag’ over de Gewone Catechismus houden.

In onze eigen kerkelijke gemeente (vGK Oase en GKV Het Noorderlicht) wordt geen wekelijkse middagdienst -meer- gehouden. De meeste andere kerken in Assen e.o. hebben sinds maart 2020 vanwege de corona-crisis ook geen tweede kerkdienst meer gehouden.

Hierdoor verdwijnt voor een groot deel de geloofstoerusting. Veel gemeenteleden verlangen daar wel naar, hebben we in de afgelopen jaren ervaren bij de zgn. Klapwijk-cursussen. Verder vinden we het waardevol om juist op de zondag als de opstandingsdag van onze Heer Jezus Christus in alle rust als gelovigen bij elkaar te komen om te groeien in het liefhebben en beter kennen van onze hemelse God en Vader.

 

De Gewone Catechismus (GC) is in mei 2019 verschenen. De schrijvers zijn de theologen Arnold Huijgen (CGK), Theo Pleizier (PKN – Geref. Bond) en Dolf te Velde (GKV). Ze zijn alle drie hoogleraar of universitair (hoofd)docent aan hun theologische universiteit in Apeldoorn, Groningen, en Kampen. De GC verwoordt in 100 vragen en antwoorden de inhoud van het christelijk geloof op een hedendaagse manier. Ze helpt zo bijbelgetrouwe christenen hun geloof voor deze tijd opnieuw te verwoorden en inspireert hen om vanuit dat geloof te leven.

 

Qua opzet en structuur heeft de GC een andere insteek dan de Heidelbergse Catechismus, ook al komen alle onderwerpen wel aan bod.

De rode draad in de GC is ‘geluk’.  In drie delen wordt uitgelegd wat het echte ‘geluk’ is en bij Wie het te vinden is, nl.

1/ Vader – vertrouwen – gebed; 2/ Christus – volgen – gebod; 3/ Heilige Geest – verwachten – kerk en avondmaal.

 

Bij de 14 ‘leerhuismiddagen’  denken we aan bijeenkomsten van ongeveer een uur die er zo uitzien:

  • Opening met een lied + gebed + bijbellezing
  • Lezing van ± 20-25 minuten door ds. Van Harten of ds. Leeftink
  • Bespreking in groepen n.a.v. gesprekpunten (± 15-20 minuten)
  • Plenaire rondvraag (± 5-10 minuten)
  • Afsluiting met lied en gebed

 

Het verdient aanbeveling om vooraf de gedeeltes uit de GC als voorstudie te lezen. Tijdens de bijeenkomst worden een handout van de lezing en de gespreksvragen uitgereikt. Tijdens de bespreking is er koffie en thee. Na afloop is er een collecte voor een goed doel.

 

Zondagmiddagen + Thema’s:

Datum  Onderwerphand-outpowerpoint
12 sep  1/ Geluk + Troost  (GC 1-5)  pdfppt
3 okt.    2/ De doop (GC 6-12)pdfppt
31 okt.  3/ Wat is geloven (GC 13-17)pdfppt
21 nov. 4/ De Drie-Eenheid   (GC 18-23)pdfppt
12 dec. 5/ God, Vader en Schepper (GC 24-30)pdfppt
9 jan.    vervallen   
30 jan.  6/+7/ Bidden: oefening in vertrouwen (GC 31-46)pdfppt
20 feb.  8/ Jezus – de weg tot God (GC 47-54)

bijeen-komst is

komen te vervallen!
13 mrt. 9/ Jezus – de waarheid en het leven (GC 47-62)  pdfppt
3 apr.   10/ God liefhebben – wet I (GC 63-70)      pdfppt
24 apr.  11/ Je naaste liefhebben – wet II (GC 71-77)          pdfppt
15 mei  12/ De Heilige Geest  (GC 78-83)     pdfppt
12 juni  13/ De kerk (GC 84-93)pdfppt
3 juli     14/ Het Avondmaal (GC 94-100)    

 

Locatie:            GKV ‘Het Noorderlicht’ in Assen-Peelo

Tijdstip:             15:00 uur – 16:00 uur

Aanmelding:      Niet verplicht, wel gewenst

Bestellen:          U kunt de Gewone Catechismus bestellen via uw plaatselijke boekhandel (€ 18,99 gebonden, € 12,99 paperback)

 

Ds. A. van Harten-Tip      predikant@vgk-assen.nl of 0592-412814

Ds. L.E. Leeftink              dominee@gkvassenpeelo.nl of 0592-345954