Kerkdiensten

Iedere zondagmorgen is er een eredienst, deze begint om 10.00 uur. Op Hemelvaartsdag, eerste Kerstdag en met Oud en Nieuw zijn er extra kerkdiensten.

U bent van harte welkom in deze diensten. Het preekrooster staat hieronder.

Leest u alstublieft, in verband met de door onze overheid toegestane voorzichtige hervatting van de kerkdiensten per 1-6 jl., dit protocol.

Diensten          Voorganger                               Bijzonderheden
08-11-2020 dr. A. van Harten-Tip Dankdag voor gewas en arbeid
15-11-2020 dr. A. van Harten-Tip
22-11-2020 ds. K. Snijder
29-11-2020 M. Anneveldt Eerste Advent
06-12-2020 dr. A. van Harten-Tip
13-12-2020 ds. Sj. Maliepaard themazondag Gebed
20-12-2020 J. Kolthof
25-12-2020 dr. A. van Harten-Tip Kerst
27-12-2020 ds. J.J. Douma-v/d Molen
31-12-2020 dr. A. van Harten-Tip Oudejaarsdienst, aanvang 19.00 uur