Kerkdiensten

Iedere zondagmorgen is er een eredienst, deze begint om 10.00 uur en op Hemelvaartsdag, eerste Kerstdag en met Oud en Nieuw zijn er extra diensten.

U bent van harte welkom in deze diensten. Het preekrooster staat hieronder.

Leest u alstublieft, in verband met de door onze overheid toegestane voorzichtige hervatting van de kerkdiensten per 1-6 jl., dit protocol.

Diensten          Voorganger                               Bijzonderheden
02-08-2020 D. Grozema
09-08-2020 ds. M.J.M. Sijtsma-van Oeveren
16-08-2020 ds. A. van Harten-Tip themazondag ‘Stil gebed’
23-08-2020 ds. K. Snijder
30-08-2020 ds. Sj. Maliepaard