Kerkdiensten

Iedere zondagmorgen is er een eredienst, deze begint om 10.00 uur en op Hemelvaartsdag, eerste Kerstdag en met Oud en Nieuw zijn er extra diensten.

U bent van harte welkom in deze diensten. Het preekrooster staat hieronder.

Leest u alstublieft, in verband met de door onze overheid toegestane voorzichtige hervatting van de kerkdiensten per 1-6 jl., dit protocol.

Diensten          Voorganger                               Bijzonderheden
21-05-2020 ds. A. van Harten-Tip Hemelvaartsdag, 10.00 uur, Bethelkerk
31-05-2020 ds. A. van Harten-Tip Pinksteren, 10.00 uur, Bethelkerk
21-06-2020 ds. B. Bloemendal
28-06-2020 M. Anneveldt
05-07-2020 ds. T.E. Heslinga
12-07-2020 ds. K. Snijder
19-07-2020 ds. A. van Harten-Tip
26-07-2020 ds. A. van Harten-Tip
02-08-2020 D. Grozema
09-08-2020 ds. M.J.M. Sijtsma-van Oeveren
16-08-2020 ds. A. van Harten-Tip
23-08-2020 ds. K. Snijder
30-08-2020 ds. Sj. Maliepaard