Startzondag 13-09-2020

Op zondag 13 september jl. mochten we als gemeente het kerkelijk seizoen openen met de traditionele startzondag. Vanwege de omstandigheden van corona werd deze opening bescheiden gevierd in de voor ons inmiddels vertrouwde zaalopstelling van 1,5 meter van elkaar en de stoelen alleen bij elkaar voor hen die tot één huisgezin behoren.

De eredienst stond in het teken van ons jaarthema ‘Klaar voor de toekomst’. Ds. van Harten koos in haar preek voor een benadering van het jaarthema vanuit de invalshoek van het gewas, van het zaaien t/m de oogst.

startzondag, Startzondag 13-09-2020

De dienst kreeg een extra feestelijk tintje omdat we een nieuw diaken echtpaar in het ambt mochten bevestigen. We mochten daarom enkele gasten in ons midden verwelkomen. 

Na afloop dronken we gezellig koffie met elkaar, met in achtneming van dezelfde 1,5 meter afstand tot elkaar. De scriba leidde de aanwezigen ondertussen door de plannen van de kerkenraad voor het nieuwe seizoen.

De kinderen vermaakten zich ondertussen voortreffelijk met hun eigen meegebrachte speelgoed.

startzondag, Startzondag 13-09-2020

Wij mogen terugkijken op een goed samenzijn. We bidden dat De Here ons ook in het nieuwe seizoen weer de weg zal wijzen in de kring van het kleine kerkverband en in onze mooie wijk Pittelo, waar we nu al zoveel jaren in alle rust en vrede mogen kerken.