ANBI

ANBI-verklaring over 2020 pdf en het

bijbehorend ‘standaardformulier publicatieplicht kerkgenootschappen’ over 2020 pdf