Kerkdiensten

Iedere zondagmorgen is er een eredienst, deze begint om 10.00 uur. Op Hemelvaartsdag, eerste Kerstdag en met Oud en Nieuw zijn er extra kerkdiensten.

U bent van harte welkom in deze diensten. Het preekrooster staat hieronder.

Leest u alstublieft, in verband met de door onze overheid toegestane voorzichtige hervatting van de kerkdiensten, dit protocol.

 

DienstenVoorgangerBijzonderheden
07-11-2021ds. J.J. Douma-van der MolenDankdag voor gewas en arbeid, voorbereiding HA
14-11-2021dr. A. van Harten-TipHeilig Avondmaal, themazondag
21-11-2021ds. J.J. Douma-van der Molendienst met nabespreking
28-11-2021ds. M.J.M. Sijtsma-van Oeveren1e Adventszondag, dienst met nabespreking
05-12-2021dr. A. van Harten-Tipthemazondag
12-12-2021ds. Sj. Maliepaarddienst met nabespreking
19-12-2021ds. M.J.M. Sijtsma-van Oeveren
25-12-2021dr. A. van Harten-TipKerst
26-12-2021M. Anneveldt
31-12-2021dr. A. van Harten-TipOudjaarsdienst, aanvang 19.00 uur