Kerkdiensten

Iedere zondagmorgen is er een eredienst, deze begint om 10.00 uur. Op Hemelvaartsdag, eerste Kerstdag en met Oud en Nieuw is er een extra kerkdienst. U bent hierin van harte welkom.

Het preekrooster staat hieronder. De corona-basisregels zijn vóór, tijdens en na de diensten van toepassing.

 

DienstenVoorgangerBijzonderheden
30-10-2022ds. J.J. Douma-v/d Molen
06-11-2022ds. Sj. MaliepaardDankdag, voorbereiding HA
13-11-2022ds. M.J.M. Sijtsma-v. OeverenAvondmaal
20-11-2022dr. A. van Harten-Tipthemazondag
27-11-2022M. AnneveldtEerste Advent
04-12-2022ds. J.J. Douma-v/d Molen
11-12-2022dr. A. van Harten-Tipthemazondag
18-12-2022ds. M.J.M. Sijtsma-v. Oeveren
25-12-2022dr. A. van Harten-TipKerstdienst
31-12-2022dr. A. van Harten-TipOudejaars- en themadienst, aanvang 19.00 uur