Kerkdiensten

Iedere zondagmorgen is er een eredienst, deze begint om 10.00 uur. Op Hemelvaartsdag, eerste Kerstdag en met Oud en Nieuw zijn er extra kerkdiensten.

U bent van harte welkom in deze diensten. Het preekrooster staat hieronder.

Leest u alstublieft, in verband met de door onze overheid toegestane voorzichtige hervatting van de kerkdiensten per 1-6 jl., dit protocol.

Diensten          Voorganger                               Bijzonderheden
02-04-2021 dr. A. van Harten-Tip Goede Vrijdag, aanvang: 19.00 uur (!)
04-04-2021 ds. J.J. Douma-v/d Molen (Opname Paasdienst)
11-04-2021 dr. A. van Harten-Tip Paasdienst met nabespreking
18-04-2021 J. Kolthof dienst met nabespreking
25-04-2021 dr. A. van Harten-Tip themazondag
02-05-2021 M. Anneveldt
09-05-2021 ds. T.E. Heslinga
13-05-2021 dr. A. van Harten-Tip Hemelvaart, aanvang 10 uur
16-05-2021 J. Kolthof
23-05-2021 dr. A. van Harten-Tip Pinksteren, themazondag
30-05-2021 ds. J.J. Douma-v/d Molen Zondag voor de vervolgde Kerk