Kerkdiensten

Iedere zondagmorgen is er een eredienst, deze begint om 10.00 uur. Op Hemelvaartsdag, eerste Kerstdag en met Oud en Nieuw is er een extra kerkdienst. U bent hierin van harte welkom. Eén maal per maand kerken wij in de Bethelkerk in Assen. Deze diensten beginnen om 9.30 uur.

Het preekrooster treft u hieronder aan.

DienstenVoorgangerBijzonderheden
29-03-2024dr. A. van Harten-TipGoede Vrijdag, aanvang 20.00 uur
31-03-2024dr. A. van Harten-TipPasen
07-04-2024M. Anneveldt
14-04-2024ds. K.J. Bijleveld
21-04-2024CGK-voorgangerBethelkerk, aanvang 09.30 uur
28-04-2024dr. A. van Harten-Tipthemazondag
05-05-2024ds. K. Snijder
09-05-2024dr. A. van Harten-TipHemelvaart, Bethelkerk, aanvang 10.00 uur
12-05-2024ds. M.J.M. Sijtsma-v. Oeveren
19-05-2024dr. A. van Harten-TipPinksteren, themazondag
19-05-2024dr. A. van Harten-TipBethelkerk, extra middagdienst, aanvang 16.30 uur
26-05-2024M. Anneveldtvoorbereiding Heilig Avondmaal