Kerkdiensten

Iedere zondagmorgen is er een eredienst, deze begint om 10.00 uur. Op Hemelvaartsdag, eerste Kerstdag en met Oud en Nieuw zijn er extra kerkdiensten.

U bent van harte welkom in deze diensten. Het preekrooster staat hieronder.

Leest u alstublieft, in verband met de door onze overheid toegestane voorzichtige hervatting van de kerkdiensten per 1-6 jl., dit protocol.

Diensten          Voorganger                               Bijzonderheden
07-02-2021 ds. L.E. Leeftink
14-02-2021 M. Anneveldt 1e Lijdenszondag, dienst met nabespreking
21-02-2021 ds. K. Snijder
28-02-2021 dr. A. van Harten-Tip themazondag
07-03-2021 ds. J.J. Douma-v/d Molen
14-03-2021 ds. M.J.M. Sijtsma-v. Oeveren Biddag voor gewas en arbeid
21-03-2021 dr. A. van Harten-Tip themazondag
28-03-2021 ds. Sj. Maliepaard
02-04-2021 dr. A. van Harten-Tip Goede Vrijdag, aanvang: 20.00 uur
04-04-2021 dr. A. van Harten-Tip Pasen
11-04-2021 ds. K. Snijder
18-04-2021 J. Kolthof
25-04-2021 dr. A. van Harten-Tip themazondag