Kerkdiensten

Iedere zondagmorgen is er een eredienst, deze begint om 10.00 uur. Op Hemelvaartsdag, eerste Kerstdag en met Oud en Nieuw is er een extra kerkdienst. U bent hierin van harte welkom.

Het preekrooster staat hieronder. De corona-basisregels zijn vóór, tijdens en na de diensten van toepassing.

 

DienstenVoorgangerBijzonderheden
12-03-2023ds. M.J.M. Sijtsma-v. Oeverenbiddag voor gewas en arbeid, voorbereiding Heilig Avondmaal
19-03-2023ds. K.J. BijleveldHeilig Avondmaal
26-03-2023M. Anneveldt
02-04-2023J. Kolthof
07-04-2023dr. A. van Harten-TipGoede Vrijdag, aanvang 19.30 uur
09-04-2023dr. A. van Harten-TipPasen
16-04-2023M. Anneveldt
23-04-2023ds. Sj. Maliepaard
30-04-2023dr. A. van Harten-Tipthemazondag
07-05-2023ds. K. Snijder
14-05-2023T. de Vegtvoorbereiding Heilig Avondmaal
18-05-2023dr. A. van Harten-TipHemelvaart, Bethelkerk, aanvang 10.00 uur
21-05-2023ds. J.J. Douma-v/d MolenAvondmaal, zondag vervolgde kerk
28-05-2023dr. A. van Harten-TipPinksteren, slot(thema)zondag