Weet wie je bent, achtergrond en geschiedenis

Inleiding

Wie ben je? Daarop zijn veel antwoorden mogelijk: je naam, je adres, de kleur van je haar en ogen, je leeftijd, je werk, je hobby’s, ‘van wie je er één bent’, je vrienden en nog veel meer.

Wat maakt dat je bent wie je bent? Daarbij zit iets van je uiterlijk, maar veel meer van je innerlijk.

Je achtergrond -je tijd en plaats van geboorte, familie, sociale status en erfelijkheid- hebben er ook van alles mee te maken. Sociologen kunnen daarover boeken vol schrijven- en ze zijn het vaak niet met elkaar eens.

 

Wie zijn wij, de vGK Assen e.o. ‘Oase’?  Het zou wel eens kunnen zijn dat we daar allemaal een min of meer verschillend antwoord op geven, terwijl we ons toch verbonden weten met elkaar.

We zijn gereformeerd, en zelfs ‘voortgezet’, en daarbij nog vrolijk ook!

Maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe heeft dat invloed op ons, hoe hebben wij daar invloed op?

 

In deze serie stukjes wil ik iets over onze achtergrond vertellen: een stukje van onze kerke­lijke familiegeschiedenis. Voor een deel is dat een met veel christenen gedeelde geschie­denis. Voor een deel is het de geschiedenis van een relatief kleine groep. Vaak verbaas ik me, wanneer ik lees over mijn ‘voorouders’. Soms ben ik trots op hen en soms begrijp ik helemaal niets van hen en schaam ik me zelfs voor hen- kerkgeschiedenis is inderdaad net familiegeschiedenis!

Want onze kerk staat niet op zichzelf; ze is niet ‘uit de lucht komen vallen’. We geloven, dat de HERE God Zelf met de oprichting en instandhouding van onze kerk te maken heeft. Onze kerk is deel van een groter geheel: van de heilige, algemene, christelijke Kerk, zoals we dat in de geloofsbelijdenis zeggen.

Die grote Kerk van de Here Jezus is over de hele wereld te vinden. Er zijn heel veel verschil­lende verschijningsvormen van – sommige zijn voor ons herkenbaar als ‘zusterkerken’, bij andere kerken hebben wij meer moeite om overeenkomsten te zien. We kunnen de Kerk van Jezus Christus het beste vergelijken met een boom met enorm veel takken en takjes. Eén van die takjes is onze kerk; op de afbeelding zou die onder het lijstje met Nederlandse data en namen staan. Laten we ervoor zorgen, dat het geen dood takje is! Een ‘los’ takje blijft niet lang groen en fris…

 

Hopelijk helpen deze stukjes u en jou om beter te weten wie wij zijn, als christenen in het Nederland van de 21ste eeuw. Veel leesplezier gewenst!