Efeze 6

Boekje over de geestelijke wapenrusting

Geachte lezer,   De kerk van Assen biedt u een boekje aan met overdenkingen over de geestelijke wapenrusting – die hebben we als christenen ook in deze tijd hard nodig. Bij iedere preek zijn vragen voor gesprek of ter overdenking. Ook is het mogelijk om de preken te gebruiken voor leesdiensten; daarom zijn achterin het[…]

Bijbelboek Job

Over Job

Enkele opmerkingen bij het Bijbelboek Job Het boek Job gaat niet zozeer over de zin van het lijden maar over de vraag of onheil straf op de zonde is. Het is een geschiedenis die vermoedelijk vóór de tijd van Abraham speelt. H.3: waarom gaat het zo, ná 2:10? Jobs diepste angst is bewaarheid (3:25): zijn[…]

Ezechiël maquette tempel

Enkele notities bij Ezechiël 40-48

Naar aanleiding van het bestuderen van het Bijbelboek Ezechiël op de damesbijbelkring van de kerk maakte dr. van Harten – Tip onderstaande notities bij de hoofdstukken 40 t/m 48.  Ezechiël was priester; hij kende de tempel en de tempeldienst uit eigen ervaring uit het verleden. Voor hem waren allerlei details helder, die dat voor ons[…]