Foto's van onze natuurfotograaf

Kiekjes van Klaas

Onze natuur-fotograaf, ds. Snijder, beschrijft de wonderen van Gods schepping. Hieronder zijn laatste bijdragen. Pinksteren tussen de peren Pinksteren is in de Bijbel het feest van de oogst. Sinds Handelingen 2 is het voor christenen ook het feest van Opnieuw Beginnen. Zoals Gez. 247 zingt: “De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, in[…]

Ezechiël maquette tempel

Enkele notities bij Ezechiël 40-48

Naar aanleiding van het bestuderen van het Bijbelboek Ezechiël op de damesbijbelkring van de kerk maakte dr. van Harten – Tip onderstaande notities bij de hoofdstukken 40 t/m 48.  Ezechiël was priester; hij kende de tempel en de tempeldienst uit eigen ervaring uit het verleden. Voor hem waren allerlei details helder, die dat voor ons[…]