Enjoy_logo

Enjoy Pittelo Assen

Wie zijn wij? ‘Enjoy’ is een groep mensen, vooral uit onze gemeente (we proberen ook mensen uit andere kerken bij dit initiatief te betrekken), die op afroep de wijk Pittelo in gaat om bij mensen klusjes in de tuin te doen of ramen te wassen. Ook wordt in de straten waar we werken zwerfvuil opgeruimd.[…]

Ezechiël maquette tempel

Enkele notities bij Ezechiël 40-48

Naar aanleiding van het bestuderen van het Bijbelboek Ezechiël op de damesbijbelkring van de kerk maakte dr. van Harten – Tip onderstaande notities bij de hoofdstukken 40 t/m 48.  Ezechiël was priester; hij kende de tempel en de tempeldienst uit eigen ervaring uit het verleden. Voor hem waren allerlei details helder, die dat voor ons[…]